top of page

KLINIKK

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Fysioterapi

En fysioterapeut har et bredt spekter av behandlingstiltak som baseres på en grundig undersøkelse og dokumentert effekt. Behandlingen kan bestå av manuelle teknikker som massasje, MET (muscle energy technique), manipulasjon og mobilisering av ledd, taping og akupunktur. I tillegg har fysioterapeutene høy kompetanse innen trening og dette vil være en vesentlig del av tilnærmingen til dine utfordringer. Vi vet også hvor viktig det er for deg som pasient  å øke ditt kunnskapsnivå om dine utfordringer og om hvordan du best mulig kan ta vare på din egen fysiske- og mentale helse. Denne kunnskapsformidlingen er dermed noe av det viktigste i vår tilnærming til dine utfordringer. 

 

I en undersøkelse hos en fysioterapeut vil det først gjennomføres en anamnese for å avdekke blant annet sykdomshistorie, utløsende og opprettholdende faktorer for problemet og eventuelle lettende faktorer. Vi ønsker her å kartlegge deg som menneske for å bli kjent med deg som person og med dine utfordringer. I tillegg ønsker vi her å avdekke eventuelle røde flagg. Videre gjennomføres fysiske undersøkelser av leddutslag og  kraftutvikling, palpasjon av aktuelle strukturer, spesielle tester osv. Dette gjøres for å tilpasse behandling og rehabilitering på en best mulig måte til dine behov. Hos oss vil det også være et stort fokus på testing før og etter at tiltak er satt i gang for å vurdere effekten av behandlingen.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page